Ons aanbod

Vipassana Meditatie Breda heeft een breed aanbod aan activiteiten. Hieronder een overzicht.

Open les

Een open les is voor mensen die nieuwsgierig zijn naar inzichtmeditatie. In anderhalf uur vertelt Aukje Rood iets over deze meditatievorm en laat ze je ervaren wat deze inhoudt. Er is ruimte voor uitwisseling en om vragen te stellen. Als je wilt, kun je je na afloop aanmelden voor de introductiecursus die twee à drie weken later start.

“Door te mediteren ervaar ik kalmte en helderheid. Ik ben beter in staat te kiezen op welke manier ik op situaties reageer. Mijn neiging om dingen anders te willen hebben dan ze zijn, wordt minder en ik beweeg me makkelijker in de snel veranderende wereld om mij heen. Mediteren maakt mij minder kwetsbaar in onze veeleisende samenleving.”

Introductiecursus

In de introductiecursus maak je stapsgewijs kennis met de achtergrond en techniek van deze meditatievorm. Ook het toepassen hiervan in het dagelijks leven krijgt aandacht. Na deze cursus kun je in een van de meditatiejaargroepen instromen.

Er ontstaat kalmte en helderheid waardoor je beter in staat bent te kiezen op welke manier je wilt reageren op situaties die zich voordoen. De neiging om dingen anders te willen hebben dan ze zijn, wordt minder en je beweegt makkelijker in de snel veranderende samenleving.

Meditatiegroepen

Als je ervaring hebt met inzichtmeditatie nodigen we je van harte uit deel te nemen aan onze meditatiegroepen. Deze worden eenmaal in de drie weken gehouden op vrijdagavond dan wel op zondagen, de laatste afwisselend in de ochtend of avond.

Op basis van het programma bieden wij ieder seizoen (dat loopt van september tot en met mei) 10 ochtend- of avondbijeenkomsten van 2,5 uur, 1 themabijeenkomst van één dag, 2 meditaties in de natuur, beide op een mooie buiten locatie in de omgeving. Aanvullend aan dit programma organiseren wij ook stiltebijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn en workshops, ook voor iedereen toegankelijk.

Themaochtenden

Hoe kan een meditatieve houding in de alledaagse praktijk worden meegenomen. In werk, gezin of relatie, sociale omgeving, vrije tijd of ambities?
Wat kom je tegen in het omgaan met het leven zoals dat zich aandient?
Wat zijn je vragen, je ervaringen, je inzichten?
Tijdens twee themaochtenden vormt steeds één thema de rode draad en gaan we hiermee samen met Ingrid Dassen aan de slag. We kunnen luisteren, ons laten inspireren, reflecteren, delen, en inbrengen vanuit ieders eigen praktijk. De Boeddhistische achtergrond is het kader van waaruit we zoeken naar aansluiting in de huidige tijd. Op ontdekkingstocht; te leren van het leven zelf, dichtbij, liefdevol en ingewikkeld eenvoudig.

Stiltebijeenkomsten

´In stilte kun je beter horen´. Regelmatig mediteren helpt ons in het dagelijks leven opmerkzaam te zijn. Maar soms is het moeilijk de tijd en de ruimte te vinden om die stilte met regelmaat op te zoeken. Daarom organiseren wij dit seizoen vier stilteavonden; korte bijeenkomsten van een uur om samen te mediteren. Iedereen is welkom, zowel (oud-) deelnemers van VMB als ook andere geïnteresseerden.

Tijdens de stilteavonden is geen begeleiding aanwezig. Twee leden van de kerngroep van Vipassana Meditatie Breda zullen de zit- en loopmeditatie inluiden. De kosten voor deelname bedragen € 5,- per avond. Daarnaast is een extra bijdrage in de vorm van dana (vrije gift) mogelijk. Graag gepast geld meenemen.

 

Neem contact op