Bestuur

In september 2012 is Vipassana Meditatie Breda (VMB) van start gegaan met vaste meditatiegroepen en introductiecursussen. Sinds twee jaar bieden wij een steeds completer programma met onder andere stiltebijeenkomsten, workshops, maar ook meditaties in de natuur. Sinds september 2013 zijn wij een stichting. Het stichtingsbestuur bestaat uit deelnemers van de meditatiegroepen en vervullen hun bestuursfunctie op vrijwillige basis.

Het bestuur bestaat momenteel uit Frank Niemantsverdriet (voorzitter), Lian Schaerlaeckens (secretaris), Bart Wijnhoven (penningmeester) Marjolein Zeebregts en Annebee de Hoop  (bestuursleden) en Aukje Rood (begeleider en adviserend lid).