Ethisch drieluik

Het bestuur van Stichting Vipassana Meditatie Breda verwacht van zijn begeleiders van de cursussen, meditatiedagen en retraites die onder de vlag van deze stichting worden georganiseerd of daar nauw mee verbonden zijn (zoals retraites), zich verbinden aan de ethische code, zoals deze in het Ethisch Drieluik is neergelegd. Dit ethisch drieluik is vermeld op de website van de SIM, onder het kopje SIM.

Volgens dit drieluik kan iemand die tijdens een cursus, meditatiedag of retraite te maken heeft (gehad) met grensoverschrijdend gedrag van een begeleider contact opnemen met een van de twee vertrouwenspersonen, die in dat ethisch drieluik worden genoemd.